Close

Milling Machine

 

韓国事業場

5軸 コア加工 1台, コア加工 11台, モールド 加工 2台, 電極加工 7台 (2018.12.01)

原産地 メーカー モデル 用场 テーブル(mm) RPM
  ドイツ   Röders   RXU 1001 DSH 1   5轴コア加工 800 x 850 24,000
  ドイツ   Röders   RXP 801 2   コア加工 900 x 700 36,000
  ドイツ   Röders   RXP 500 1   コア加工 550 x 450 42,000
  ドイツ   Röders   RXP 300 1   コア加工 375 x 355 50,000
  日本   Mori Seiki   NV 4000 4   コア加工 750 x 450 20,000
  日本   Makino   V 33 3   コア加工 750 x 400 20,000
  韓国   Hwacheon   Cirius 650 1   モールド加工 1,800 x 650 8,000
  韓国   Doosan   NX 5000D 1   モールド加工 1,000 x 500 20,000
  米国   HAAS   VF 2 3   電極加工 750 x 400 30,000
  日本   Fanuc   RD a-14 4   電極加工 850 x 410 24,000

 

インド事業場

コア 加工 4台, 電極加工 4台 (2018.12.01)

原産地 メーカー モデル 用场 テーブル(mm) RPM
  ドイツ   Röders   RXP 500 1   コア加工 550 x 450 42,000
  日本   Makino   V 33 1   コア加工 750 x 400 20,000
  日本   Makino   F 3 1   コア加工 650 x 500 20,000
  日本   Fanuc   a-T14 1   コア加工 850 x 410 24,000
  米国   HAAS   VF 2 2   電極加工 750 x 400 30,000
  日本   Makino   E 33 2   電極加工 850 x 500 40,000

 

事業場

コア加工 2台, モールド加工 3台 (2018.12.01)

原産地 メーカー モデル 用场 テーブル(mm) RPM
  日本   Makino   F 5 1   コア加工 750 x 400 20,000
  日本   Mori Seiki   NVD 5000 1   コア加工 750 x 400 20,000
  韓国   Doosan   NX 5000D 1   モールド加工 1,000 x 500 20,000
  韓国   Hwacheon   Cirius 650 1   モールド加工 1,800 x 650 8,000
  韓国   Hwacheon   Vesta 1050B 1   モールド加工 1,150 x 600 8,000

 

ベトナム事業場

コア 加工 5台, モールド 加工 2台, 電極 加工 7台 (2018.12.01)

原産地 メーカー モデル 用场 テーブル(mm) RPM
  ドイツ   Röders   RXP 500 1   コア加工 550 x 450 42,000
  日本   Mori Seiki   NV 40000 1   コア加工 750 x 450 20,000
  日本   Makino   F 5 1   コア加工 750 x 400 20,000
  韓国   Hwacheon   Cirius 650 1   モールド加工 1,800 x 650 8,000
  韓国   Hwacheon   Vesta 1050B 1   モールド加工 1,150 x 600 8,000
  米国   HAAS   VF 2 4   電極加工 750 x 400 30,000
  日本   Makino   SNC 64 2   電極加工 750 x 400 30,000
  日本   Makino   V 22 1   電極加工 450 x 475 20,000
Quotation | 견적 문의 | 問い合わせ