Close

 Technology 

Plastic Injection Mold for Smart Devices

Kỹ thuật khuôn đúc

Quick Delivery Mold |

Injection Mold |

Double Injection Mold |

Die-casting Mold  |

Blow Mold  |

Metal Tooling for Parts |

Khuôn đúc ngắn ngày gần thiết trong việc phát triển sản phẩm ( Các loại phụ kiện của Samsung Mobile)

Khuôn đúc sản xuất đại trà ép nhựa cần thiết trong việc sản xuất số lượng nhiều

Khuôn phun kép nhựa cũng như vật liệu kép( loại Mobile Device Antenna)
Doanh nghiệp chuyên môn kỹ thuật mũi nhọn sở hữu kỹ thuật trọng tâm

Khuôn đúc sản xuất đại trà ép Magnesium ( loại Mobile Device Bracket)

Sửa khuôn đúc đáp ưng theo sửa dụng cụ, và đối phó xử lý sự cố trên khuôn đúc phát sinh khi sản xuất đại trà

Chế tạo JIG và phụ tùng kim loại chính xác

Nhà máy chế tạo

Diện tích đất | 4,950 m2           Diện tích xây dựng | 2,640 m2

Chứng nhận | ISO 9001,  ISO 14001

Site Area | 7,200 m2           Built-up Area | 6,000 m2

Certification | ISO 9001,  ISO 14001,  ISO 18001

Site Area | 4,950 m2           Built-up Area | 2,640 m2

Certification | ISO 9001,  ISO 14001

Site Area | 4,950 m2           Built-up Area | 2,640 m2

Certification | ISO 9001,  ISO 14001

Phát triển nghiên cứu

Tên gọi |

hoạt động |

Bang sang che |

Viện nghiên cứu khuôn đúc thuộc công ty (thành lập vào tháng 6.2007)

Phát triển kỹ thuật khuôn đúc
Thực hành bài toán nghiên cứu về công nghiệp và trường học(Trường đại học Sogang, Công ty gia đình LINC trường đại học Gyung buk, trường trung cấp Youngjin)
Kết nghĩa anh em với trường cấp 3 Meister( trường cấp 3 công nghiệp điện tử quốc gia, trường cấp 3 Kumho)

Khuôn Multi-parting Mold ( số 1010058090000 )
Chèn hệ thống làm mát lõi của khuôn ép nhựa ( số 1011193440000 )
Trang bị xử lý Tunnel Gate( số 1013912530000 )

Sản phẩm ứng dụng

Sản phẩm điện tử |

Phụ tùng xe ô tô |

Các loại máy móc thông minh( smart phone, smart watch, Tablet PC, Notebook, Drone và các loại IoT khác)

Phụ tùng bên trong(Window Motor Braket, Air Tube v.v..)
Phụ tùng bên ngoài (Main Audio, Battery Pack v.v..)

Quotation | 견적 문의 | 問い合わせ